Voorwaarden foto-uitleen

Algemene voorwaarden foto-uitleen

• Deelname aan foto-uitleen kan op ieder moment worden aangevangen en duurt minimaal 2 kalenderjaar en kan worden beëindigd door schriftelijke opzegging. Na een jaar kan maandelijks worden opgezegd. De ingangsdatum van de foto-uitleen is de datum van de aflevering van de eerste foto met lijst.

• De minimale huurtermijn per foto is 24 maanden. En kan een keer per kalenderjaar gewisseld worden (meer op aanvraag)

• De vergoeding voor het lenen van de foto’s wordt 2x per jaar door ons gefactureerd. De betaling moet plaatsvinden 8 dagen na verzending factuur.

• Er dient een deugdelijk ophangsysteem aanwezig zijn. Blik op Holland is niet aansprakelijk voor vervolgschade in welke vorm dan ook.

• Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

• De huurder wordt geacht als een ‘goed huisvader’ over de foto’s te waken. De foto’s vallen onder uw inboedelverzekering. Indien u niet beschikt over een dergelijke verzekering dient u anderszins zorg te dragen voor verzekering tegen schade, brand en diefstal. U wordt geacht dit direct bij Blik op Holland te melden. Indien hierover niets wordt gemeld, gaat Blik op Holland ervan uit dat zijn foto’s naar behoren zijn verzekerd.

• De foto’s mogen niet in de directe nabijheid van een warmtebron of op een vochtige plaats worden opgehangen en niet aan direct zonlicht worden blootgesteld.

• De foto’s mogen niet aan derden worden afgestaan, tenzij Blik op Holland dit uitdrukkelijk vooraf heeft geaccordeerd.

• Herstelwerkzaamheden en/of andere bewerkingen aan de foto’s mogen niet door huurder worden verricht.

• Blik op Holland blijft eigenaar van de foto’s en behoudt zich het recht voor om de foto’s, om wat voor reden dan ook, terug te halen.

• De foto’s dienen bij beëindiging van het lidmaatschap te worden ingeleverd.

• Reproduceren, kopiëren en/of tentoonstellen van gehuurde fotowerken is niet toegestaan, tenzij dit uitdrukkelijk door Blik op Holland wordt geaccordeerd.

• De kosten voor het wisselen van de foto’s zijn € 29,50 binnen een straal van 40 kilometer en € 0,35 per kilometer.

Op zoek naar een fotograaf?

Of u nu portretten wilt laten nemen of een gebouw wilt laten vastleggen. Bij Hans Barten Fotografie bent u aan het juiste adres.